Wybrane losowo
Ostatni produkt
SKOL-tattoo-design-2019-Zimzonowicz-com.jpg

SKOL

Cena:120.00EUR
Wizyt:
Dzisiaj: 9Wszystkich: 193791

Zwrot / Reklamacja

INFO » Zwrot / Reklamacja

ZWROT

1. Odbiór przesyłki

W razie niezgodności towaru z umową Klient ma prawo żądać wymiany towaru bądź odstąpienia od umowy. W dniu otrzymania przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić paczkę w obecności kuriera. Jeżeli przesyłka była w momencie odbioru uszkodzona, należy w obecności kuriera spisać protokół szkody i uszkodzone produkty wysłać na adres Galerii. Prosimy o niezwłoczne poinformowanie Galerii o zaistniałej sytuacji.

2. Odstąpienie od umowy (zwrot)

Klient mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w sklepie w terminie 14 dni (licząc od dnia odebrania zamówienia) bez podania przyczyny. Wymogiem jest przesłanie pisemnego oświadczenia Klienta w formie FORMULARZA ZWROTU, dokumentu sprzedaży (rachunek) oraz zamówionego towaru wraz z wszelkimi dodatkami na adres: Lukasz Samsonowicz, An der Sporthalle 4, 14476 Poczdam, Niemcy z dopiskiem "zwrot". Zwrot jest możliwy, gdy towar nie został uszkodzony przez kupującego (poza śladami zwykłego użytkowania). Koszt zwrotu ponosi Klient.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności (zgodnie z wystawionym rachunkiem), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wyjątek stanowi  umowy na dostawy towarów, które ZIMZONOWICZ wykonał na zamówienie dla Klienta i które są dostosowane do jego osobistych potrzeb. Szczególnie dotyczy to produktów zawierających treści, które sam stworzył klient, na przykład: oryginalne obrazy na indywidualne zamówienie. Zindywidualizowana produkcja "na zamówienie" z uwzględnieniem wytycznych Klienta nie podlega zwrotom i wymianie.

 

REKLAMACJA

1. Jeżeli Klient (konsument) może wykazać braki w dostarczonym towarze, Galeria albo usunie wady, albo zapewni dostawę zastępczą w rozsądnym terminie. Jeśli wymiana lub usunięcie wad nie jest możliwe, klient ma prawo anulować zakup lub obniżyć cenę zakupu.

2. Okres gwarancji wynosi dwa lata od dostawy towaru. Jeżeli klient jest przedsiębiorcą, termin przedawnienia wynosi jeden rok.

3. Reklamacja powinna być złożona za pomocą oświadczenia opisującego wady towaru. Klient musi przesłać pisemną deklarację wad wraz z towarem i pokwitowaniem zapłaty (faktura) do sklepu internetowego ZIMZONOWICZ. Ponadto wszelkie akcesoria muszą zostać zwrócone.

4. Sklep rozpatrzy zgłoszoną przez Klienta reklamację i udzieli odpowiedzi pocztą elektronicznie, niezwłocznie, bądź w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamowanego towaru.

5. Po uznaniu reklamacji Galeria wystawi Klientowi rachunek korygujący. Po odesłaniu przez Klienta podpisanej kopii rachunku korygującego Galeria zwróci pieniądze Klientowi za zamówiony towar bądź zaproponuje inny towar równowarty. Zwrotowi podlega pełna kwota objęta umową zgodna z dowodem zakupu (rachunek). Sklep pokrywa koszty transportu reklamowanego towaru w obie strony.

6. Prezentowane na stronie Galerii produkty mogą nieznacznie różnić się kolorystycznie od ich stanu faktycznego. Jest to zależne od ustawień parametrów monitora Klienta. Rozbieżność w odbiorze kolorów nie może być podstawą do złożenia reklamacji.